மனிதனாக பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி துளியும் இல்லை…முத்தரையனாக பிறந்ததற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை

வரலாறு

நம் குல பெருமைகளை அறிந்து போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்கள் வழிவந்த நம் பரம்பரையினரின் நீங்காக் கடமையும் உரிமையும் ஆகும்.
நான் உலக வரலாற்றையோ, நாட்டு வரலாற்றையோ எழுதப்புகவில்லை. எனது இனத்தையும், குலத்தையும் நான் அறிந்த, என் அறிவிக்குப் புலனாகும் வரலாற்றை தொகுத்துள்ளேன்.
இது பலருக்கு கனிச்சாராய் இனிக்கலாம். சிலருக்கு எட்டிக்காயாய்க் கசக்கலாம். ஆனால் எனக்கு உண்மையன எம் இன வரலாற்றை எழுதுவதொன்றே நோக்கம்.
போற்றுவோர் போற்றட்டும். புழுதிவாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும். தொடர்ந்து செல்வேன்.
வரலாறு என்பது கற்பனையாய் புனையும் கவிதையோ கதையோ இல்லை.
புதினமோ புராணமோ இல்லை.அது ஒரு புகைப்படமோ, ஓவியமோ இல்லை.வரலாற்றில் கற்பனைக்கோ, உயர்வு நவிற்சிக்கோ இடமில்லை.
இது கடந்த கால உண்மை நிகழ்வுகளின் பதிவேடு. உண்மை சம்பவங்களின் வரைபடம்.
ஒரு இனமும், சமுதாயமும், நாடும் முன்னேற அவை தங்களுடைய கடந்த கால வரலாற்றை தெளிவாக அறிந்திருக்கவேண்டும்.
தன்னை அறியாதவன், தன் இனத்தை உணராதவன், தன் சமூகசிந்தனை அற்றவன், தன் கடந்த கால வ்ரலாற்றை தெரியாதவன் ஜடமாகி, பிணமாகி பின் மண்னாகிறான்.
நாம் நம் முன்னோர்களின் ஆவணக்களை பாதுகாக்க மறந்ததினால் மற்றவர்கள் உரிமை கொண்டாட ஆரமிதுவிட்டனர்
இனியாது பாதுகாப்போம் என்ற கடமையுடன் ………
முத்தரைய குல நாகரீகத்தையும், பண்பாட்டையும், வளர்ச்சியையும் விளக்கும் வகையில் தெளிவாக உணர்ந்து மறைந்து போன அல்லது மறைக்கப்பட்ட பழைய வரலாற்றுச் சுவடுகளை நம் இளைய தலைமுறையினர் அறிய வழி செய்திடல் வேண்டும்.
அன்பும், கருனையும், பரிவும், பற்றும், பணிவும், வீரமும், விவேகமும் எம் குல சொத்து. இளைய தலைமுறையினர் இவை அறிந்து ஆர்வத்துடன் செயல்படின் வரலாற்றில் தடம் பதித்த எமது இனம் மீண்டும் காலத்தையும் வென்று நிற்க்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
நேற்று தோன்றிய கட்சிகள் சங்கங்கள சாதியை வைத்து காரியங்கள் சாதிப்பது அனைவரும் அறிந்ததே இந்நேரத்தில் நம் இனத்திற்குள் ஒற்றுமை அவசியமான ஒன்று…
இணையத்தில் நம் உறவுகளுக்கு நம்மாலான ஏதேனும் ஒரு தகவல் தெரிவிப்போம் உபயோகமாக …
ஒன்றுபடுவோம் .. வெல்வோம்…..
மனிதனாக பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி துளியும் இல்லை…முத்தரையனாக பிறந்ததற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை …சிதறி கிடக்கும் என் சொந்தங்களே அணி திரள்வீர் இன மானம் காக்க….
என்றும் அன்புடன் ….

உலக முத்தரையர் சங்கம்

முத்தரையர்கள் முன்னேற்றம் அடையாததற்கு காரணம் ?

23 ஜூலை, 2013

IndianOil Educational Scholarship Scheme 2013


IndianOil Educational Scholarship Scheme 2013
Scholarships
IndianOil offers 2600 Scholarships for Students of 10+/ITI, Engineering, MBBS & MBA Courses on merit-cum-means basis as under :

Sl.No.     StreamDuration for which Scholarship will be awarded and minimum duration of course

No. of Scholarships
Qualifying Examination


Minimum Eligibility marks in Qualifying Exam
Scholarship amount per month

GEN

SC/ST/OBC/GirlsPwDs
1
10+/ITI
2 years
2000
10th
65%
60%
50%
Rs. 1000
2
Engineering
4 years
300
12th
65%
60%
50%
Rs. 3000
3
MBBS
4 years
200
12th
65%
60%
50%
Rs. 3000
4
MBA
2 years
100
Graduation
65%
60%
50%
Rs. 3000


Abbreviations: SC: Scheduled Caste, ST: Scheduled Tribe, OBC: Other Backward Class, GEN: General, PwDs: Persons with Disabilities. 

SCHOLARSHIPS OFFERED : 

1."IndianOil Merit Scholarships Scheme" for 10+/ITI studies 

2000 Scholarships are offered for 10+/ITI students. The equitable distribution of scholarships will be State-wise, based on “Number of students who appeared for 10th Standard examination during 2012-13”. 

2. "IndianOil Scholarships Scheme" for Graduate and Post-Graduate studies 

600 scholarships are offered to students pursuing professional courses (Engineering–300 Nos., MBBS-200 Nos. & MBA-100 Nos.). The scholarships will be equitably distributed Zone-wise viz. North, South, East & West, based on “Number of students who appeared for 12th Standard examination during 2012-13”. 

ELIGIBILITY: Students pursuing full time/regular courses (not correspondence/distance/online mode) in these streams & studying in Schools / Colleges / Institutions / Universities recognized by MCI / AICTE / State Education Boards / State Govt. / ICSE / ISC / CBSE / Central Govt. / Association of Indian universities, shall be eligible to apply for the different streams as under : 

1. 10+/ITI :

(For 10+) – Bonafide students (full time / regular) in 11th standard / Ist Year of Intermediate course or equivalent course in 2013-14 are eligible to apply. 

(For ITI) - Bonafide students (full time / regular) in 1st year of 2 years ITI course in 2013-14 are eligible to apply. 

2. Engineering & MBBS : Bonafide students (full time/regular) in the first year of Engineering/MBBS degree courses in 2013-14 (minimum 4 years course duration) are eligible to apply. 

3. MBA : Bonafide students (full time/regular) in the first year of 2 years post graduate course in Business Administration/Management in 2013-14 are eligible to apply. 

The marks obtained in the qualifying examination making the students eligible to seek admission in the respective first year of these courses will be considered for selection. Minimum eligibility percentage of marks required from the students of various categories in qualifying examination is given in the table. 

Percentage of marks obtained in qualifying examination shall be calculated on total aggregate marks of all subjects. In case of Graduates, percentage of marks obtained shall be calculated on total aggregate of marks of all subjects for all the academic years of graduation. 

Normalization of marks for all courses shall be done by using percentile method so as to rationalize the variation of marks provided by different Boards and Universities/Institutions. 

INCOME : Gross Joint income of the family of the student from all sources during financial year 2012-13 should not exceed Rs. 1,00,000/- (Rupees One Lakh only) per annum. However, in case of tie, preference will be given to the students whose family income (gross joint income from all sources in 2012-13) is upto Rs. 60,000/- (Rs. Sixty thousand only). Income certificate should be got issued by appropriate civil authorities of the State/UTs/Central Government only, details of which have been specified in General Instructions.Any other Affidavit submitted in support of Income Proof shall not be accepted. 

AGE LIMIT:Minimum 15 years and maximum 30 years as on 01.07.2013. Persons born between 01.07.1983 and 01.07.1998 (both days inclusive) are eligible to apply. However, relaxation in the upper age limit by 3 years for OBC candidates, 5 years for SC/ST candidates and 10 years for Persons with Disabilities (PwDs) is permissible 

RESERVATION:49.5% scholarships are reserved i.e. SC(15%), ST(7.5%) & OBC (27%).Only those listed in the Central Govt’s OBC list will be considered against OBC quota. OBC candidates of State list but not covered by Central Govt’s OBC list may apply as general candidates. 25% of scholarships for girl students and 10% of scholarships for persons with Disabilities (PwDs) (minimum 40% disability as per definition under Disabilities Act 1952) are reserved in each category/sub-category. The above reservations shall be maintained on overall All India Basis. 

APPLICATION:Students meeting above eligibility criteria can apply online by logging on to http://ioclscholar.sifyitest.com or athttp://www.iocl.com/Aboutus/Scholarships.aspx. This site will be kept open to receive online applications from 05.07.2013 to 30.09.2013. Once the online application is submitted by an applicant, the system will generate a unique Registration Number. The applicants should take a print out of the same for future reference/correspondence till the Scholarships are awarded. 

SUBMISSION OF DOCUMENTS:All the applicants are required to submit the documents along with a print out of online application form duly signed by the applicants for scrutiny/verification. The detail of such forms/documents to be submitted is given in the above website. 

If the detail provided in the online application is found to be incorrect & does not match with the submitted documents, the application of such applicants shall be summarily rejected and no correspondence shall be made / entertained on the subject. 

Above documents in a sealed cover should reach at the following address on or before 15.10.2013 : 

Sify Technologies Limited 
(IOCL ESS I-TEST DIVISION) 
Plot No B 7, Sector-132, 
Noida-201301 (Uttar Pradesh) 
(Landmark : Next to Naukri.com office) 

Documents received after 15.10.2013 shall not be accepted. The applicants are advised to send their documents preferably by Speed post or Registered Post. 

GENERAL INSTRUCTIONS: 

1.Criterion for selection will be merit and family’s income 

2.A scholarship holder under this scheme should not be receiving any other scholarship/stipend/financial aid from any other source during the period of this scholarship. 

3.There will be no obligation on part of IOCL to provide employment to any Scholar at any point of time. 

4.IOCL reserves the right to reject any application as well as discontinue/suspend the scholarship without giving any notice/assigning any reason. 

5.Wards of the IOCL employees, its Joint Venture and Subsidiary companies and Consultant managing the Scheme are not eligible to apply. 

6.Applicants will have to provide valid & active e-mail address, mobile number & Bank account no. in their online application form & keep checking their personal e Mail / Mobile SMS, website of Administrator of the Scheme http://ioclscholar.sifyitest.com as well as the web site of IOCLhttp://www.iocl.com/Aboutus/Scholarships.aspx regularly for instructions specific for them from Administrator of the Scheme/IOCL 

7.IOCL will not be responsible for any postal delay or loss/damage of documents in transit or whatsoever reason. 

8.Court of jurisdiction for any dispute will be at Delhi. 

9.Any query/information or correspondence be made with the Administrator of the Scheme at the following address : 

Sify Technologies Limited 
(IOCL ESS I-TEST DIVISION) 
Plot No B 7, Sector-132, 
Noida-201301 (Uttar Pradesh) 
(Landmark : Next to Naukri.com office) 
Phone: 9810421827 / 9810422305 
e-Mail : iocless@sifyitest.com 
கருத்துரையிடுக