மனிதனாக பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி துளியும் இல்லை…முத்தரையனாக பிறந்ததற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை

வரலாறு

நம் குல பெருமைகளை அறிந்து போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும் அவர்கள் வழிவந்த நம் பரம்பரையினரின் நீங்காக் கடமையும் உரிமையும் ஆகும்.
நான் உலக வரலாற்றையோ, நாட்டு வரலாற்றையோ எழுதப்புகவில்லை. எனது இனத்தையும், குலத்தையும் நான் அறிந்த, என் அறிவிக்குப் புலனாகும் வரலாற்றை தொகுத்துள்ளேன்.
இது பலருக்கு கனிச்சாராய் இனிக்கலாம். சிலருக்கு எட்டிக்காயாய்க் கசக்கலாம். ஆனால் எனக்கு உண்மையன எம் இன வரலாற்றை எழுதுவதொன்றே நோக்கம்.
போற்றுவோர் போற்றட்டும். புழுதிவாரி தூற்றுவோர் தூற்றட்டும். தொடர்ந்து செல்வேன்.
வரலாறு என்பது கற்பனையாய் புனையும் கவிதையோ கதையோ இல்லை.
புதினமோ புராணமோ இல்லை.அது ஒரு புகைப்படமோ, ஓவியமோ இல்லை.வரலாற்றில் கற்பனைக்கோ, உயர்வு நவிற்சிக்கோ இடமில்லை.
இது கடந்த கால உண்மை நிகழ்வுகளின் பதிவேடு. உண்மை சம்பவங்களின் வரைபடம்.
ஒரு இனமும், சமுதாயமும், நாடும் முன்னேற அவை தங்களுடைய கடந்த கால வரலாற்றை தெளிவாக அறிந்திருக்கவேண்டும்.
தன்னை அறியாதவன், தன் இனத்தை உணராதவன், தன் சமூகசிந்தனை அற்றவன், தன் கடந்த கால வ்ரலாற்றை தெரியாதவன் ஜடமாகி, பிணமாகி பின் மண்னாகிறான்.
நாம் நம் முன்னோர்களின் ஆவணக்களை பாதுகாக்க மறந்ததினால் மற்றவர்கள் உரிமை கொண்டாட ஆரமிதுவிட்டனர்
இனியாது பாதுகாப்போம் என்ற கடமையுடன் ………
முத்தரைய குல நாகரீகத்தையும், பண்பாட்டையும், வளர்ச்சியையும் விளக்கும் வகையில் தெளிவாக உணர்ந்து மறைந்து போன அல்லது மறைக்கப்பட்ட பழைய வரலாற்றுச் சுவடுகளை நம் இளைய தலைமுறையினர் அறிய வழி செய்திடல் வேண்டும்.
அன்பும், கருனையும், பரிவும், பற்றும், பணிவும், வீரமும், விவேகமும் எம் குல சொத்து. இளைய தலைமுறையினர் இவை அறிந்து ஆர்வத்துடன் செயல்படின் வரலாற்றில் தடம் பதித்த எமது இனம் மீண்டும் காலத்தையும் வென்று நிற்க்கும் என்பதில் ஐயமில்லை.
நேற்று தோன்றிய கட்சிகள் சங்கங்கள சாதியை வைத்து காரியங்கள் சாதிப்பது அனைவரும் அறிந்ததே இந்நேரத்தில் நம் இனத்திற்குள் ஒற்றுமை அவசியமான ஒன்று…
இணையத்தில் நம் உறவுகளுக்கு நம்மாலான ஏதேனும் ஒரு தகவல் தெரிவிப்போம் உபயோகமாக …
ஒன்றுபடுவோம் .. வெல்வோம்…..
மனிதனாக பிறந்ததில் மகிழ்ச்சி துளியும் இல்லை…முத்தரையனாக பிறந்ததற்கு இணை வேறு எதுவும் இல்லை …சிதறி கிடக்கும் என் சொந்தங்களே அணி திரள்வீர் இன மானம் காக்க….
என்றும் அன்புடன் ….

உலக முத்தரையர் சங்கம்

முத்தரையர்கள் முன்னேற்றம் அடையாததற்கு காரணம் ?

28 ஜன., 2013

CHEMPIL ARAYAN ....FREEDOM FIGHTER OF KERALA ....


CHEMPIL  ARAYAN ....FREEDOM FIGHTER  OF KERALA ....


03. CHEMPIL ARAYAN, KERALA :Chempil Arayan who lost his life on December 29, 1808, can be credited as the first freedom fighter of Travancore. Arayans or Arayars is one of the subcaste of Tamil Muthurajas. The Arayans of Kerala are Mutharasans who long back migrated from Tamil East coast to Kerala West Coast as a consequence of their revolt against Pandya King about 1500 years ago. Traditionally, the naval armies of both Travancore and Cochin were headed and manned by Arayans, while they along with the Muslim Marikkars formed the naval forces in Malabar. The Arayans of Travancore under Velu Thampi Dalawa and Chempil Arayan rebelled against the British in 1808, which was the first rebellion against the British in Kerala. Chempil Anantha Padmanabhan Valiya Arayan Kankumaran, known as Chempil Arayan, was the Admiral of the fleet in the service of Avittam Thirunal Balarama Varma, King of Travancore. A member of the Arayan caste, he was born at Chempu, near Vaikom, in Kottayam, Kerala, India. Chempil Arayan started one of the earliest uprisings against British Colonialism in India during the days of the British East India Company in 1809; among other things he led an attack on Bolghatty Palace, the residence of the then Company Resident, Colin Macaulay. The Resident escaped narrowly with his life, eluding the attackers through an underground tunnel and fleeing in a small boat. The Arayan was later captured, and freed after the payment of a ransom; he died in battle against the forces of the Company. Chempil Arayan was well known for his naval exploits using the traditional Kerala boat known as the "Odi Vallam". Rana Marthandan (C.P. Rana) is the great grandson of Chempil Arayan Anantha Padmanabhan Valiya Arayan Kankumaran.The first freedom fighter of travancore. Webmaster Kokolu Anka Rao Nagpur Date : 27/07/2012 


11. ARAYARS - VISHNAVA MUTHURAJAS : Araiyars are a subcaste of Muthurajas in Tamilnadu. The use of Arya term by people of a South Indian community triggered a debate on the origins Aryans who were believed to be Invaders and entered into Sindhu Region of Indian subcontinent. Some people have gone to an extent that Aryans were not aliens but they were South Indian / dravidians who spread into North India.A detailed study of ARAIYARS reveals that the Arayars were Non-Tamilian people who came into Tamil speaking lands from North of Tamil country. Further it can be proved that they are the people having Indo Aryan descendancy and their roots can be traced to Kalabhras / Kalchuris / Kolis. It appears that the ancestors of these people with Indo-Aryan blood came through Kalinga (Orissa) with a special purpose for spreading Buddhism.Arya (singular) => Aryas (plural) Aryas = > Aryars => Arayars = Araiyars = Ariyars The Buddhists referred to any respectable member of the Buddist Sangha as Arya, and it appears that usage of Arya was common throughout the Buddhist world. The usage of Araiyar in Tamil Buddhist texts was perhaps a reference to the people of Buddist following. The Dravidians were also accustomed to refer to non-Dravidians as Aryans. The term ARYA means "noble" or "spiritual", and has been so used by Buddhists, Jains and Zoroastrians as well as Hindus. Religions that have called themselves Aryan, like all of these, have had members of many different races. Race was never a bar for anyone joining some form of the Arya Dharma or teaching of noble people. The kings of south India, like the Chola and Pandya dynsties, relate their lineages back to Manu. The Matsya Purana moreover makes Manu, the progenitor of all the Aryas, originally a south Indian king, Satyavrata.The Kings of the Kingdom of Jaffna are known by the name of Arya Chakravartis. According to some, the descendants of Arya Chakravarti, a chieftain from the Pandya kingdom who became ruler of the northern part of the Island towards the end of the thirteenth century, came to be known as Arya Chakravartis. According to others, Jayabahu,who ruled the North while Magha ruled from Polonnaruwa, was probably the founder of the Arya rulers of the North. These rulers were originally a branch of the Ganga dynasty from KALINGA who had immigrated to Rameshvaram, South India, and had intermingled with the Brahmins of the area. It was to highlight their connection with the highest caste that they called themselves Aryas. Another school holds that Singhai Aryan, also known as Kulankaic Chakravarti, was the founder of the line of Arya Chakravartis. He was none other than Magha, alias Kalinga Magha, alias Kalinga Vijayabahu, who conquered Polonnaruwa in 1215.SANGAM LITERATURE : There is a ion of the word �Ariyar� in the ancient Tamil literature, popularly known as Tamil Sangam literature. This literature was related to Buddhist religion which was promoted by Kalabhras, who were themselves the jain & Buddhist kings. The Kalabhras were believed to be the ancestors of MUTHURAJAS. We must carefully note one fact that ARAIYAR word was used widely during the period of Kalabhras in Sangam Literatur and not earlier.In the ancient Tamil literature, the word �Ariyar�, �Ariyan�, �Ariya� etc., found in various places withy their other forms and have been used both as nouns and adjectives. From the description of Paditruppattu, it can be seen that �Ariyar� are �the Kings of the north,Rishis of the "Himalayas ,the Kings between the boundaries of 'Himalayas' and Kumari� andthe people of the north or northern direction of Tamilagam.According to Agananuru, �Ariyar� were �the people who captured and trained elephants,who got defeated by the Cholas at Vallam,who were the KingsFrom the foregoing discussion about the word Ariyar and its forms mentioned in the ancient Tamil literature, it is evident that they would come under the following categories:Ariyars are : the people who were living immediately north of Tamizhagam (tamil country) or Vengadam (Thirupathi).the kings who were ruling immediately north of Tamizhagam or Vengadam.the jugglers, tumblers, rope-dancers or acrobats of Tamizhagam.the Rishis or saints of northern mountain of Tamizhagam or 'Himalayas'.the elephant captors and / or trainers.the groups or kings who waged wars against Tamil kings or chiefs coming from north.the honorific title �Ariya� was used to respect certain professionals like wresrtlers, poets or king-cum-poets of Tamizhagam.All the above mentioned information clearly points to Kalabhras who were the descendants of Kalchuri kings of Central India and who came to South India with Jain & Buddhism. They were also directly connected to Buddha. Both Buddha�s mother and wife were from Koli warrior & fishing community. Buddha was also referred as Ariiyar in Tamil Literature.It can be understood that these Indo-Aryan kolis / Kalchuris used to call themselves as Aryas because of their inter marriages with Aryans and Aryan blood in them. This word was also perhaps used to refer them as people who came from North of Tamilnadu. The Ariyars of Tamilnadu & Kerala are fishermen with highly evolved civilization. The Kurubas / Kalabhras were people of warrior king race and also known to tame elephants on the hills of Thirupathi. The Tirupathi hills are located North of Tamil speaking lands. Arayas (Arayars) are hereditary Hindu fishermen of the seas; they inhabit the sea coasts. Fishermen of the rivers are a different caste, called Vaala (valayars); they live in a hinterland near lakes. Vala = Vala (Telugu)Vala = Jaal (Hindi)Vala = Net (English)Valayar = Jaalary = Fishermen who catch fish with netsArayas are hindu fishermen in Tamilnadu and Kerala regions of South India. Traditional Hindu fisherfolk are divided into 12 sub-castes on the southwestern coast, prominent among them being the moka-aryas, mukkuvas, valers, nulayars, arayas and mokaveeras. They are the dominant castes in the coastal villages, and they worship Kurumba Bhagavathy, a Dravidian deity. For administrative purposes, the groups were clubbed as one -- the dheevaras --- through a 1961 government order giving them Other Backward Community (OBC) status because of their social and educational backwardness. Alappad in Kerala, a narrow stretch of land in between the sea and lake has always been awe-inspiring for visitors to the Vallikavu, Amruthanandamayi Math. The fisher people mostly belong to one community called the Arayas, they are culturally rich. This place has a history of its own, unique and diverse from the rest of the fishing community�s habitats. They are a homogenous community and their livelihood has been fishing with men going into the sea while their women tend to the needs of the house. Arayan or Aravan or Dheevaran is a Malayali caste of Kerala, India. They inhabit the coastal regions of the state. The main source of income of this community is fishing. Many legends of historical and mythical importance is associated with this community. AMRITANANDAMAYI : The well known spiritual and saintly lady, who is loved by most Indians and known all over the world for her selfless social work belongs to Arayar community of Kerala She also known by her followers as 'Amma', 'Ammachi' or 'Mother' (born September 27, 1953), was born Sudhamani in the small village of Parayakadavu (now partially known as Amritapuri), near Kollam, Kerala. She is widely respected as a humanitarian and revered by some as a Mahatma (Great soul) and a living Saint.Sudhamani (Amritanandamayee) was born to a family of fishermen (ARAYAN). Her schooling ended when she was nine, and she began to take care of her younger siblings and the family domestic work full-time. From these humble beginnings she began her journey on the path to "universal motherhood", which took her to the United Nations General Assembly, where she addressed the world.CHEMPIL ARAYAN : Chempil Anantha Padmanabhan Valiya Arayan Kankumaran, commonly known as Chempil Arayan, was the chief of the Velu Thampi Dalawa. He is credited with having started one of the first uprisings against the Imperial British Raj. He is well known for his naval exploits using the traditional Kerala boat known as the "Odi Vallam". Chempil Arayan belongs to the Arayan caste of keral.Why Arayars are vishnavites ? Though the Arayars belong to fishing community of Muthurajas in Tamilnadu and Kerala , they are culturally highly civilized community. They are artists associated with Alwars in their devotional expressions towards Vishnu. This seems to be an unusal practice of Vishnava Brahmins to move hand in hand with the people Muthuraja Aryar fishing community. This unusal phenomena is to be understood from the fact that Arayars came from Kalinga (North) where Buddhism practically eliminated Hinduism under the patronage of powerful kings like Ashoka. These Arayars came to South India, particularly to Tamil speaking lands and Srilanka with singular purpose of spreading Buddhism and they were mostly the artists attached to Buddhist Monasteries / temples. When Adi Shankaracharya cleverly declared that Buddha was an incarnation of Vishnu, the Buddhist people started seeing Vishnu in Buddha staues. In the process of seeing Vishnu in Buddha, the people ultimately forgot Buddha and became complete Hindus. The Arayar artists attached to Buddhist temples too started singing Vishnava keertanas in place of Buddha hymes and thus transformed themselves into vishnava devotees, totally forgetting the origins of their Buddhist ancestors. WebmasterKokolu Anka RaoDt:09/10/2006.go TOP 

Below is the list of sub class name for Muthuraja that Mr. Kiruban, Malaysia found out in one of the Tamilnadu government website and sent this website on 28/09/2006: Muthuracha, Muthiriyar,Mutharaiyar (IncludingMuthuraja, Muttiriyar,Ambalakaran, Servai,Servaikkaran, Valaiyar,Kannappa Kula Valaiyar,Bharatava Valaiyar(Paratava Valayar),Palayakkaran, Kavalgar,Talaiyari, Vazhuvadiyar,Poosari, Muthuraj,Muthiriya Moopar (Shanan),MuthiriyaMoopanar (Parkava Kulam),Muthiriya Naidu (Gavara),Muthiriya Naicker,PalayakaraNaidu, Palayakara Naicker,Muthuraja Naidu,Vanniyarkula Muthuraj,Muthiriya Urali Gounder,Muthiriya Rao, VettuvaValaiyar, Arayar,Ambalam, Pillai
CHEMPIL ARAYAN ....FREEDOM FIGHTER OF KERALA ....


03. CHEMPIL ARAYAN, KERALA :Chempil Arayan who lost his life on December 29, 1808, can be credited as the first freedom fighter of Travancore. Arayans or Arayars is one of the subcaste of Tamil Muthurajas. The Arayans of Kerala are Mutharasans who long back migrated from Tamil East coast to Kerala West Coast as a consequence of their revolt against Pandya King about 1500 years ago. Traditionally, the naval armies of both Travancore and Cochin were headed and manned by Arayans, while they along with the Muslim Marikkars formed the naval forces in Malabar. The Arayans of Travancore under Velu Thampi Dalawa and Chempil Arayan rebelled against the British in 1808, which was the first rebellion against the British in Kerala. Chempil Anantha Padmanabhan Valiya Arayan Kankumaran, known as Chempil Arayan, was the Admiral of the fleet in the service of Avittam Thirunal Balarama Varma, King of Travancore. A member of the Arayan caste, he was born at Chempu, near Vaikom, in Kottayam, Kerala, India. Chempil Arayan started one of the earliest uprisings against British Colonialism in India during the days of the British East India Company in 1809; among other things he led an attack on Bolghatty Palace, the residence of the then Company Resident, Colin Macaulay. The Resident escaped narrowly with his life, eluding the attackers through an underground tunnel and fleeing in a small boat. The Arayan was later captured, and freed after the payment of a ransom; he died in battle against the forces of the Company. Chempil Arayan was well known for his naval exploits using the traditional Kerala boat known as the "Odi Vallam". Rana Marthandan (C.P. Rana) is the great grandson of Chempil Arayan Anantha Padmanabhan Valiya Arayan Kankumaran.The first freedom fighter of travancore. Webmaster Kokolu Anka Rao Nagpur Date : 27/07/2012


11. ARAYARS - VISHNAVA MUTHURAJAS : Araiyars are a subcaste of Muthurajas in Tamilnadu. The use of Arya term by people of a South Indian community triggered a debate on the origins Aryans who were believed to be Invaders and entered into Sindhu Region of Indian subcontinent. Some people have gone to an extent that Aryans were not aliens but they were South Indian / dravidians who spread into North India.A detailed study of ARAIYARS reveals that the Arayars were Non-Tamilian people who came into Tamil speaking lands from North of Tamil country. Further it can be proved that they are the people having Indo Aryan descendancy and their roots can be traced to Kalabhras / Kalchuris / Kolis. It appears that the ancestors of these people with Indo-Aryan blood came through Kalinga (Orissa) with a special purpose for spreading Buddhism.Arya (singular) => Aryas (plural) Aryas = > Aryars => Arayars = Araiyars = Ariyars The Buddhists referred to any respectable member of the Buddist Sangha as Arya, and it appears that usage of Arya was common throughout the Buddhist world. The usage of Araiyar in Tamil Buddhist texts was perhaps a reference to the people of Buddist following. The Dravidians were also accustomed to refer to non-Dravidians as Aryans. The term ARYA means "noble" or "spiritual", and has been so used by Buddhists, Jains and Zoroastrians as well as Hindus. Religions that have called themselves Aryan, like all of these, have had members of many different races. Race was never a bar for anyone joining some form of the Arya Dharma or teaching of noble people. The kings of south India, like the Chola and Pandya dynsties, relate their lineages back to Manu. The Matsya Purana moreover makes Manu, the progenitor of all the Aryas, originally a south Indian king, Satyavrata.The Kings of the Kingdom of Jaffna are known by the name of Arya Chakravartis. According to some, the descendants of Arya Chakravarti, a chieftain from the Pandya kingdom who became ruler of the northern part of the Island towards the end of the thirteenth century, came to be known as Arya Chakravartis. According to others, Jayabahu,who ruled the North while Magha ruled from Polonnaruwa, was probably the founder of the Arya rulers of the North. These rulers were originally a branch of the Ganga dynasty from KALINGA who had immigrated to Rameshvaram, South India, and had intermingled with the Brahmins of the area. It was to highlight their connection with the highest caste that they called themselves Aryas. Another school holds that Singhai Aryan, also known as Kulankaic Chakravarti, was the founder of the line of Arya Chakravartis. He was none other than Magha, alias Kalinga Magha, alias Kalinga Vijayabahu, who conquered Polonnaruwa in 1215.SANGAM LITERATURE : There is a ion of the word �Ariyar� in the ancient Tamil literature, popularly known as Tamil Sangam literature. This literature was related to Buddhist religion which was promoted by Kalabhras, who were themselves the jain & Buddhist kings. The Kalabhras were believed to be the ancestors of MUTHURAJAS. We must carefully note one fact that ARAIYAR word was used widely during the period of Kalabhras in Sangam Literatur and not earlier.In the ancient Tamil literature, the word �Ariyar�, �Ariyan�, �Ariya� etc., found in various places withy their other forms and have been used both as nouns and adjectives. From the description of Paditruppattu, it can be seen that �Ariyar� are �the Kings of the north,Rishis of the "Himalayas ,the Kings between the boundaries of 'Himalayas' and Kumari� andthe people of the north or northern direction of Tamilagam.According to Agananuru, �Ariyar� were �the people who captured and trained elephants,who got defeated by the Cholas at Vallam,who were the KingsFrom the foregoing discussion about the word Ariyar and its forms mentioned in the ancient Tamil literature, it is evident that they would come under the following categories:Ariyars are : the people who were living immediately north of Tamizhagam (tamil country) or Vengadam (Thirupathi).the kings who were ruling immediately north of Tamizhagam or Vengadam.the jugglers, tumblers, rope-dancers or acrobats of Tamizhagam.the Rishis or saints of northern mountain of Tamizhagam or 'Himalayas'.the elephant captors and / or trainers.the groups or kings who waged wars against Tamil kings or chiefs coming from north.the honorific title �Ariya� was used to respect certain professionals like wresrtlers, poets or king-cum-poets of Tamizhagam.All the above mentioned information clearly points to Kalabhras who were the descendants of Kalchuri kings of Central India and who came to South India with Jain & Buddhism. They were also directly connected to Buddha. Both Buddha�s mother and wife were from Koli warrior & fishing community. Buddha was also referred as Ariiyar in Tamil Literature.It can be understood that these Indo-Aryan kolis / Kalchuris used to call themselves as Aryas because of their inter marriages with Aryans and Aryan blood in them. This word was also perhaps used to refer them as people who came from North of Tamilnadu. The Ariyars of Tamilnadu & Kerala are fishermen with highly evolved civilization. The Kurubas / Kalabhras were people of warrior king race and also known to tame elephants on the hills of Thirupathi. The Tirupathi hills are located North of Tamil speaking lands. Arayas (Arayars) are hereditary Hindu fishermen of the seas; they inhabit the sea coasts. Fishermen of the rivers are a different caste, called Vaala (valayars); they live in a hinterland near lakes. Vala = Vala (Telugu)Vala = Jaal (Hindi)Vala = Net (English)Valayar = Jaalary = Fishermen who catch fish with netsArayas are hindu fishermen in Tamilnadu and Kerala regions of South India. Traditional Hindu fisherfolk are divided into 12 sub-castes on the southwestern coast, prominent among them being the moka-aryas, mukkuvas, valers, nulayars, arayas and mokaveeras. They are the dominant castes in the coastal villages, and they worship Kurumba Bhagavathy, a Dravidian deity. For administrative purposes, the groups were clubbed as one -- the dheevaras --- through a 1961 government order giving them Other Backward Community (OBC) status because of their social and educational backwardness. Alappad in Kerala, a narrow stretch of land in between the sea and lake has always been awe-inspiring for visitors to the Vallikavu, Amruthanandamayi Math. The fisher people mostly belong to one community called the Arayas, they are culturally rich. This place has a history of its own, unique and diverse from the rest of the fishing community�s habitats. They are a homogenous community and their livelihood has been fishing with men going into the sea while their women tend to the needs of the house. Arayan or Aravan or Dheevaran is a Malayali caste of Kerala, India. They inhabit the coastal regions of the state. The main source of income of this community is fishing. Many legends of historical and mythical importance is associated with this community. AMRITANANDAMAYI : The well known spiritual and saintly lady, who is loved by most Indians and known all over the world for her selfless social work belongs to Arayar community of Kerala She also known by her followers as 'Amma', 'Ammachi' or 'Mother' (born September 27, 1953), was born Sudhamani in the small village of Parayakadavu (now partially known as Amritapuri), near Kollam, Kerala. She is widely respected as a humanitarian and revered by some as a Mahatma (Great soul) and a living Saint.Sudhamani (Amritanandamayee) was born to a family of fishermen (ARAYAN). Her schooling ended when she was nine, and she began to take care of her younger siblings and the family domestic work full-time. From these humble beginnings she began her journey on the path to "universal motherhood", which took her to the United Nations General Assembly, where she addressed the world.CHEMPIL ARAYAN : Chempil Anantha Padmanabhan Valiya Arayan Kankumaran, commonly known as Chempil Arayan, was the chief of the Velu Thampi Dalawa. He is credited with having started one of the first uprisings against the Imperial British Raj. He is well known for his naval exploits using the traditional Kerala boat known as the "Odi Vallam". Chempil Arayan belongs to the Arayan caste of keral.Why Arayars are vishnavites ? Though the Arayars belong to fishing community of Muthurajas in Tamilnadu and Kerala , they are culturally highly civilized community. They are artists associated with Alwars in their devotional expressions towards Vishnu. This seems to be an unusal practice of Vishnava Brahmins to move hand in hand with the people Muthuraja Aryar fishing community. This unusal phenomena is to be understood from the fact that Arayars came from Kalinga (North) where Buddhism practically eliminated Hinduism under the patronage of powerful kings like Ashoka. These Arayars came to South India, particularly to Tamil speaking lands and Srilanka with singular purpose of spreading Buddhism and they were mostly the artists attached to Buddhist Monasteries / temples. When Adi Shankaracharya cleverly declared that Buddha was an incarnation of Vishnu, the Buddhist people started seeing Vishnu in Buddha staues. In the process of seeing Vishnu in Buddha, the people ultimately forgot Buddha and became complete Hindus. The Arayar artists attached to Buddhist temples too started singing Vishnava keertanas in place of Buddha hymes and thus transformed themselves into vishnava devotees, totally forgetting the origins of their Buddhist ancestors. WebmasterKokolu Anka RaoDt:09/10/2006.go TOP

Below is the list of sub class name for Muthuraja that Mr. Kiruban, Malaysia found out in one of the Tamilnadu government website and sent this website on 28/09/2006: Muthuracha, Muthiriyar,Mutharaiyar (IncludingMuthuraja, Muttiriyar,Ambalakaran, Servai,Servaikkaran, Valaiyar,Kannappa Kula Valaiyar,Bharatava Valaiyar(Paratava Valayar),Palayakkaran, Kavalgar,Talaiyari, Vazhuvadiyar,Poosari, Muthuraj,Muthiriya Moopar (Shanan),MuthiriyaMoopanar (Parkava Kulam),Muthiriya Naidu (Gavara),Muthiriya Naicker,PalayakaraNaidu, Palayakara Naicker,Muthuraja Naidu,Vanniyarkula Muthuraj,Muthiriya Urali Gounder,Muthiriya Rao, VettuvaValaiyar, Arayar,Ambalam, Pillai
கருத்துரையிடுக

Windows Live Messenger + Facebook